หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประดิษฐกรรมไม้เหลือใช้
    

วัดบรรพตาราม
 
 <<<ประกาศเทศบาลตำบลซับสมอทอด ให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่าน ยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนด ดังนี้ >>>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี >>>ภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้น เดือนมีนาคม ของทุกปี >>>ภาษีบำร
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก [ 21 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 5
 


 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบวัดขนาดพื้นที่ร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดสดทรัพย์สมอทองและพื้นที่เช่าโลตัส [ 21 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 2
 


 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 21 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 2
 
 
         


 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 21 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 2
 


 
พระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 16
 


 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 17
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 38